Sterven na ziekte en palliatieve zorgen

Bij terminale patiënten begint de rouwperiode al tijdens de ziekte. Voor de zieke zelf, maar ook voor de naasten. 

Als vooraf geweten is dat een overlijden onvermijdelijk is, dan kunnen de naasten al tijdens het ziekteproces afscheid beginnen nemen. Voor sommigen is dit een troost, en versnelt dit het rouwproces na het sterven. Bij anderen blijft het verdriet even groot, vaak door een gevoel  van onrechtvaardigheid. 

Heel wat mensen die ingestaan hebben voor de zorg van de zieke, voelen aanvankelijk eerder opluchting dan verdriet. Ook dat is heel normaal, hoe vreemd het ook klinkt. Maar wat het belangrijkste is: praten helpt!

Lees meer over palliatieve zorgen