Verlies van een kind

De dood van een kind is voor ouders de moeilijkste ervaring om te verwerken. Het verlies van een zoon of dochter voelt altijd oneerlijk, onlogisch en onaanvaardbaar.

Als een kind sterft, verliest men niet enkel dit kind, maar ook een deel van zichzelf en de partner, de verwachtingen, de wensen en dromen over de toekomst.  

Een kind wiens ouders gestorven zijn is een ‘wees’, iemand die de partner verliest is ‘weduwe’ of ‘weduwnaar’. Er bestaat echter geen woord voor ouders die hun kind verloren hebben. 

Ouders blijven altijd ouders, ook wanneer hun kind sterft... 

Lees meer over rouwverwerking