Zelfdoding

Rouwen is altijd een moeilijk proces. Verdriet, angst, ongeloof, verwarring, boosheid en opluchting wisselen elkaar af. Bij verlies door zelfdoding wordt het rouwproces nog gecompliceerder. Gevoelens als schuld, schaamte en spijt spelen immers ook een rol in deze verwarrende situatie.

In de meeste gevallen hebben de nabestaanden niet de kans gehad om afscheid te nemen. Misschien hebben ze het gevoel dat ze meer hadden kunnen doen, of bepaalde zaken anders hadden moeten aanpakken. Bij zelfdoding blijft iedereen meestal achter met heel wat vragen. ‘Waarom?’ is de allesoverheersende vraag...

Meer info over zelfdoding op de website van de zelfmoordlijn 1813