Roland Laridon Overlijdensbericht

Roland
Laridon

  • 30/07/1936 (Oostende)
  • 18/09/2017 (Oostende)
  • Woonachtig te Oostende

Reageer

Naam verplicht
E-mail verplicht
Bericht verplicht
Annuleren

Verwijder dit bericht

Gelieve een geldig e-mailadres op te geven
Reden verplicht
Annuleren

Melding verzonden

Bedankt voor uw medewerking!

Sluiten
Marc Cuffez, Uitvaartcentrum Nuytten hebben een kaarsje gebrand.
door Filip Desprets - 03/10/2017

Mijn oprechte deelneming aan Femke en de familie van Roland Laridon. Ik koester respectvolle herinneringen aan Roland, eerst als prof, later als kennis en vriend van de familie.
Filip Desprets en familie - Ninove

door Dirk Cuypers - 27/09/2017

Zijn enthousiasme tijdens de lessen Nederlands en Esthetica werkte aanstekelijk. Hij liet anderen schoonheid ontdekken.

Veel sterkte, familie en Femke.

Respectvolle groeten,

Dirk Cuypers

door Freia Haleyt - 27/09/2017

Innige deelneming aan de familie en dierbaren van Roland Laridon - mijn Prof Nederlands en Esthetica aan de Erasmushogeschool in de Trierstraat - door wie A. Vermeylen, K. Kolowich en de hand een blijvende mooie herinnering geworden zijn.

door Chris Van de Voorde - 27/09/2017

Woorden van troost heb ik niet...ik kan alleen maar delen in jullie verdriet.
Heel veel sterkte !
Chris.
Levensgezellin (Jacques Lammertyn) Probus.

door greta fiers - 27/09/2017

Tania ; Gilles & Luc,
Igor, Cedric, Gaël partners & kinderen,
Onze oprechte deelneming.
Greta Fiers & partner Carol De Dobbelaere

door Laurent Van Tornhout - 26/09/2017

Beste Familie,

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Zijn lach en nalatenschap zullen we altijd koesteren, Ilse & Laurent Van Tornhout

door Sonja Eggerickx - 26/09/2017

Vrijzinnige humanisten weten natuurlijk dat leven en dood onverbrekelijk verbonden zijn. Dit afscheid is definitief maar mensen leven verder in herinneringen, in dat wat ze meegaven aan hun omgeving vooral door hoe ze leefden. Dit gaat zeker op voor Roland. Ik bied de hele familie mijn oprechte deelneming aan, in het bijzonder aan Tania.

door Stefaan Pennynck - 26/09/2017

Slaap zacht, Roland. Ik heb je altijd bewonderd voor je geduld, je hartelijke groet, je innige inleving met de mensheid. Deelneming aan de familie. In persoonlijke naam, maar ook uit naam van de Cultuurraad Oostende, deelraad Kunst & Erfgoed, coördinator.

door marc mortier - 26/09/2017

Een bijzonder intelligent en maatschappelijk bewogen man is van ons heengegaan. Hij blijft in onze gedachten.

door huisvandeMens Kortrijk - 26/09/2017

Innige deelneming vanwege de medewerkers van het huisvandeMens Kortrijk bij het verlies van een man die zo achter zijn idealen stond

door Leo Kuipers - 26/09/2017

Met gevoelens van dankbaarheid betuig ik mijn deelneming.

Roland Laridon bezat de gave van het woord. De schoonheid van de kunst bezong hij als als geen ander: welsprekend, gloedvol, inspirerend. Wij hebben dat meermaals mogen smaken en zijn hem daarvoor dankbaar.
Als pleitbezorger van bouwkundig erfgoed Oostende droeg hij het Boothuisje vanaf de start een warm hart toe. Zijn enthousiaste steun hebben wij enorm gewaardeerd!

door Marc Cuffez - 26/09/2017

Innige deelneming en veel sterkte aan de familie

door Daniel Descheemaecker - 25/09/2017

Oprechte deelneming bij het overlijden van Roland.
In mijn hoedanigheid van penningmeester van het Vermeylenfonds West-Vlaanderen heb ik met hem 10 jaar samengewerkt binnen het bestuur. Heb daar mooie herinneringen aan overgehouden.

door Marc WALLYN - 25/09/2017

Het lijkt me zo irreëel dat mijn trouwe compagnon Roland ons verlaten heeft en met hem breekt ook een deel af van mezelf. Van 1950 tot 55 doorliepen we samen het Atheneum centrum in Oostende, afdeling Latijn-Grieks. Onze dienstplicht bracht ons terug samen. Daarna studeerden we beiden Germaanse talen aan dezelfde universiteit. We zagen elkaar terug bij talloze tentoonstellingen, voordrachten, concerten, feesten of gewoon op het Oostendse strand. We streefden dezelfde doelstellingen na, deelden éénzelfde overtuiging. Het is zo moeilijk om te aanvaarden dat hij er niet meer is. Ik moet voortaan vele herinneringen koesteren met een diepere intensiteit.

Reacties

door Rob Jonckheere - 27/09/2017
Beste Marc Graag contact i.v.m. een In Memoriam van Roland voor ons ledenblad. Mvg Rob
door Marc De Coninck - 25/09/2017

Oprechte deelneming!

door Michel Magits - 24/09/2017

Beste Familie

Ik deel innig mee in het grote verdriet dat u treft. Roland eer ik als een rechtvaardige, vriendelijke en hulpvaardige vriend. Hij is een voorbeeld voor al wie naar zijn idealen leeft en werkt. Mogen de goede herinneringen u helpen bij dit heengaan.

Michel Magits

door Frank Vandenbroucke - 24/09/2017

Geachte mevrouw Simonis,
Geachte familie Laridon,

Alhoewel onze wegen elkaar niet zo vaak gekruist hebben, en we tot verschillende generaties behoorden, bewaar ik toch een warme herinnering aan de contacten die ik had met Roland Laridon in de jaren '90. Hij was een kritische maar innemende man, met een sterk engagement voor zijn overtuiging.

Ik wens u veel sterkte toe bij het afscheid.

Met hoogachting,

Frank Vandenbroucke
Melijndreef 9 bus 2.1
3080 Tervuren

door stefan tanghe - 23/09/2017

Mede in naam van mijn moeder Janine Serck - Tanghe bied ik de familie van Roland Laridon mijn oprechte blijken van deelneming !

door Gerrit en Mady Defreyne-Tavernier - 23/09/2017

Oprechte deelneming bij het overlijden van Roland. Roland heeft wars van alles zijn stempel gedrukt op de Oostendse kunstscene. In alles wat hij deed was hij rechtlijnig en trouw aan zichzelf . Zo zal ik hem herinneren.

Eregedeputeerde Kunst en Cultuur West-Vlaanderen.

door Jaak en Gerd Maertens-Jansen - 23/09/2017

Beste Femke ,

Onze oprechte deelneming bij het afscheid van Roland .
We kunnen jammer genoeg niet aanwezig zijn op de plechtigheid .

Van harte ,

Jaak en Gerd