Nest De Proost

25/04/1939

16/08/2014

Nest De Proost

Geboren te Beerser op 25/04/1939

Overleden te Beerse op 16/08/2014

Woonachtig te Beerse

Deze uitvaart werd verzorgd door

Uitvaartzorg Sneyders

Het enige wat voor ons echt telt, is dat de mensen tevreden zijn. Vanaf het moment dat een familie ons contacteert, zijn hun zorgen ook onze zorgen.
Foto begrafenis ondernemer

Jordy De Win, Begrafenisondernemer